صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۳۳)% %۰.۲۱۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۱۹۳)% (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ %۲.۰۵۱ %۳.۶۲۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ %۵.۷۰۹ %۲۳.۴۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ %۱۰.۴۷۴ %۴۹.۰۳۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ %۲۴.۴۳۶ %۱۲۸.۹۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ %۱۴۱.۳۲۷ %۸۸۴.۸۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۲۹.۰۹ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۴۸)%