صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۴,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۷۵,۴۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۲,۹۳۷,۰۵۴,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۰۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۳۹۰
تاریخ انتشار
1398/04/26
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۲۱,۰۸۴ ۱,۰۱۹,۸۵۶ ۴,۵۳۴ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۴۳ ۶۲۵,۱۴۳ ۹۲۴,۵۷۹ ۹۴۲,۹۳۷,۰۵۴,۱۶۴
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۲۱,۴۲۸ ۱,۰۲۰,۱۹۷ ۴,۵۲۶ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۹۹ ۶۲۵,۱۰۰ ۹۲۴,۶۲۲ ۹۴۳,۲۹۶,۷۹۴,۷۶۲
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۲۳,۳۱۱ ۱,۰۲۲,۰۵۸ ۴,۵۱۶ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۲۹۶ ۶۲۵,۰۰۱ ۹۲۴,۷۲۱ ۹۴۵,۱۱۸,۵۹۷,۲۶۸
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۲۴,۳۱۶ ۱,۰۲۳,۰۵۳ ۴,۵۰۷ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۸۲ ۶۲۴,۷۰۵ ۹۲۵,۰۱۷ ۹۴۶,۳۴۱,۴۹۹,۹۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۲۳,۵۰۴ ۱,۰۲۲,۲۴۲ ۴,۴۹۸ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۰ ۶۲۴,۶۲۳ ۹۲۵,۰۹۹ ۹۴۵,۶۷۵,۰۵۹,۱۰۸
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۲۳,۷۹۹ ۱,۰۲۲,۵۳۱ ۴,۴۹۰ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۲۴,۵۹۳ ۹۲۵,۱۲۹ ۹۴۵,۹۷۲,۹۱۶,۳۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۲۳,۴۴۸ ۱,۰۲۲,۱۸۰ ۴,۴۸۰ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۲۲۷ ۶۲۴,۵۹۳ ۹۲۵,۱۲۹ ۹۴۵,۶۴۷,۹۴۱,۰۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۲۳,۰۹۶ ۱,۰۲۱,۸۲۹ ۴,۴۷۰ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۵۰ ۶۲۴,۳۶۶ ۹۲۵,۳۵۶ ۹۴۵,۵۵۵,۳۳۹,۴۸۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۲۲,۹۷۰ ۱,۰۲۱,۶۹۹ ۴,۴۶۱ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۲۴,۰۱۶ ۹۲۵,۷۰۶ ۹۴۵,۷۹۲,۵۶۰,۰۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۲۲,۷۶۷ ۱,۰۲۱,۴۹۵ ۴,۴۵۵ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۰۳ ۶۲۴,۰۱۶ ۹۲۵,۷۰۶ ۹۴۵,۶۰۳,۷۰۰,۲۳۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۲۱,۷۸۳ ۱,۰۲۰,۵۰۰ ۴,۴۴۷ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۶۶۹ ۶۲۳,۷۱۳ ۹۲۶,۰۰۹ ۹۴۴,۹۹۲,۵۱۱,۰۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۹,۴۹۳ ۱,۰۱۸,۱۵۳ ۴,۱۸۱ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۱,۹۱۸ ۶۲۳,۰۴۴ ۹۲۶,۶۷۸ ۹۴۳,۵۰۰,۲۲۰,۰۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۹,۱۴۹ ۱,۰۱۷,۸۱۰ ۴,۱۷۵ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۲۱,۱۲۶ ۹۲۸,۵۹۶ ۹۴۵,۱۳۳,۹۸۱,۴۱۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۸,۷۳۴ ۱,۰۱۷,۳۹۵ ۴,۱۷۱ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۲۱,۱۲۶ ۹۲۸,۵۹۶ ۹۴۴,۷۴۹,۰۳۹,۵۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۸,۳۲۰ ۱,۰۱۶,۹۸۱ ۴,۱۶۵ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۱۶۰ ۶۲۱,۱۲۶ ۹۲۸,۵۹۶ ۹۴۴,۳۶۴,۴۴۸,۸۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۸,۱۷۶ ۱,۰۱۶,۸۱۱ ۴,۱۵۹ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۲۹۶ ۶۲۰,۹۶۶ ۹۲۸,۷۵۶ ۹۴۴,۳۶۹,۱۱۰,۳۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۸,۱۲۱ ۱,۰۱۶,۷۴۵ ۳,۷۰۳ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۰۵ ۶۲۰,۶۷۰ ۹۲۹,۰۵۲ ۹۴۴,۶۰۹,۱۳۸,۵۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۷,۷۲۴ ۱,۰۱۶,۱۹۱ ۳,۶۸۴ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳,۴۷۷ ۶۲۰,۳۶۵ ۹۲۹,۳۵۷ ۹۴۴,۴۰۳,۷۹۹,۵۳۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۷,۶۳۵ ۱,۰۱۶,۰۲۸ ۳,۶۸۴ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۱۶,۸۸۸ ۹۳۲,۸۳۴ ۹۴۷,۷۸۵,۲۳۸,۷۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۷,۲۳۵ ۱,۰۱۵,۶۲۷ ۳,۶۸۴ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۱۶,۸۸۸ ۹۳۲,۸۳۴ ۹۴۷,۴۱۱,۷۸۸,۰۸۸