صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۷,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۹۲,۳۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۹,۹۸۲,۳۵۰,۲۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۹۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۲۱,۹۰۸ ۱,۰۲۰,۲۲۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۲۴۵ ۱,۰۳۴,۹۱۷ ۶۰۷,۶۹۳ ۶۱۹,۹۸۲,۳۵۰,۲۲۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۲۲,۱۷۸ ۱,۰۲۰,۴۵۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۴,۶۷۲ ۶۰۷,۹۳۸ ۶۲۰,۳۷۵,۶۱۱,۰۴۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۲۱,۶۹۴ ۱,۰۱۹,۹۷۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۴,۶۷۲ ۶۰۷,۹۳۸ ۶۲۰,۰۸۴,۲۴۲,۹۵۱
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۲۱,۳۰۱ ۱,۰۱۹,۵۸۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۴,۶۷۲ ۶۰۷,۹۳۸ ۶۱۹,۸۴۵,۵۰۴,۱۲۳
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۲۰,۹۰۸ ۱,۰۱۹,۱۹۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۹۹ ۱,۰۳۴,۶۷۲ ۶۰۷,۹۳۸ ۶۱۹,۶۰۶,۹۵۴,۶۵۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۲۰,۸۰۶ ۱,۰۱۹,۰۸۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۴,۵۷۳ ۶۰۸,۰۳۷ ۶۱۹,۶۴۰,۸۱۹,۵۸۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۲۰,۰۲۷ ۱,۰۱۸,۳۰۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۸۴۰ ۱,۰۳۴,۵۷۳ ۶۰۸,۰۳۷ ۶۱۹,۱۶۸,۱۱۶,۱۲۴
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۴,۶۵۴ ۱,۰۱۳,۰۱۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۶۴۳ ۱,۰۳۳,۷۳۳ ۶۰۸,۸۷۷ ۶۱۶,۸۰۱,۸۹۲,۶۸۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۴,۲۶۳ ۱,۰۱۲,۶۲۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۳,۰۹۰ ۶۰۹,۵۲۰ ۶۱۷,۲۱۶,۳۹۹,۰۷۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۴,۹۰۱ ۱,۰۱۳,۲۶۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۳,۰۹۰ ۶۰۹,۵۲۰ ۶۱۷,۶۰۴,۴۷۱,۳۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۴,۵۱۱ ۱,۰۱۲,۸۷۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۱۸۷ ۱,۰۳۳,۰۹۰ ۶۰۹,۵۲۰ ۶۱۷,۳۶۶,۹۷۱,۴۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۴,۱۲۱ ۱,۰۱۲,۴۸۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۹۰۳ ۶۰۹,۷۰۷ ۶۱۷,۳۱۹,۰۱۵,۸۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۲۲,۱۹۱ ۱,۰۲۰,۵۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۹۰۳ ۶۰۹,۷۰۷ ۶۲۲,۲۳۱,۶۶۶,۴۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۲۱,۰۸۹ ۱,۰۱۹,۴۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۴۰ ۱,۰۳۲,۹۰۳ ۶۰۹,۷۰۷ ۶۲۱,۵۶۰,۸۸۱,۰۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۲۰,۸۰۸ ۱,۰۱۹,۱۶۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۷۴۶ ۱,۰۳۲,۸۶۳ ۶۰۹,۷۴۷ ۶۲۱,۴۳۰,۴۲۸,۲۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۱۸,۴۰۱ ۱,۰۱۶,۷۸۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۱۱۷ ۶۱۰,۴۹۳ ۶۲۰,۷۳۷,۰۸۶,۳۱۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۱۹,۷۸۲ ۱,۰۱۸,۱۲۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۱۱۷ ۶۱۰,۴۹۳ ۶۲۱,۵۵۹,۹۷۳,۹۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۱۹,۵۰۳ ۱,۰۱۷,۸۴۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۲۵ ۱,۰۳۲,۱۱۷ ۶۱۰,۴۹۳ ۶۲۱,۳۸۹,۲۹۴,۴۷۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۰۱۹,۲۲۳ ۱,۰۱۷,۵۶۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۰۹۲ ۶۱۰,۵۱۸ ۶۲۱,۲۴۴,۲۴۴,۱۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۰۱۷,۰۷۳ ۱,۰۱۵,۴۴۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۸,۵۸۳ ۰ ۱,۰۳۲,۰۹۲ ۶۱۰,۵۱۸ ۶۱۹,۹۴۸,۸۵۹,۱۸۹