لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 964,242
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,035,758
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 964,241,929,048
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,864
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,093
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,مهدی عبدی هنجنی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 1,022,338 1,020,474 2,092 0 1,548,523 75 585,430 964,242 983,983,819,756
  2 1398/02/31 1,001,864 1,000,000 2,093 0 1,548,523 75 585,430 964,242 964,241,929,048
  3 1398/02/30 1,020,367 1,018,528 2,047 0 1,548,523 2,510 585,280 964,317 982,183,444,362
  4 1398/02/29 1,020,241 1,018,242 2,006 0 1,548,523 456 582,770 966,827 984,464,021,879
  5 1398/02/28 1,019,959 1,017,959 1,965 0 1,548,523 364 582,314 967,283 984,654,095,495
  6 1398/02/27 1,020,059 1,018,052 1,926 0 1,548,523 0 581,950 967,647 985,114,966,061
  7 1398/02/26 1,019,647 1,017,641 1,885 0 1,548,523 281 581,950 967,647 984,717,037,279
  8 1398/02/25 1,019,236 1,017,230 1,845 0 1,548,523 336 581,669 967,928 984,605,474,406
  9 1398/02/24 1,019,377 1,017,365 1,803 0 1,548,523 988 581,333 968,264 985,078,318,143
  10 1398/02/23 1,016,985 1,015,002 1,763 0 1,548,523 217 580,345 969,252 983,793,019,202
  11 1398/02/22 1,013,937 1,011,931 644 0 1,548,523 7,177 580,128 969,469 981,035,409,440
  12 1398/02/21 1,015,914 1,013,876 604 0 1,548,523 2,014 572,951 976,646 990,198,051,110
  13 1398/02/20 1,017,508 1,015,439 564 0 1,548,523 0 570,937 978,660 993,769,559,501
  14 1398/02/19 1,017,098 1,015,030 525 0 1,548,523 710 570,937 978,660 993,369,638,033
  15 1398/02/18 1,016,690 1,014,622 485 0 1,548,523 178 570,227 979,370 993,690,790,564
  16 1398/02/17 1,014,719 1,012,642 92 0 1,548,523 1,506 570,049 979,548 991,931,866,891
  17 1398/02/16 1,012,686 1,010,579 52 0 1,548,523 1,917 568,543 981,054 991,432,482,152
  18 1398/02/15 1,020,715 1,018,553 12 0 1,548,523 5,162 566,626 982,971 1,001,207,959,468
  19 1398/02/14 1,019,927 1,017,767 27- 0 1,548,523 1,580 561,464 988,133 1,005,689,063,496
  20 1398/02/13 1,017,502 1,015,371 66- 0 1,548,523 0 559,884 989,713 1,004,925,847,427