صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ارتباط با صندوق

آدرس: تهران- خیابان خالداسلامبولی- خیابان هفتم- پلاک 6 کد پستی:  1513715811 تلفن: 1678 فکس:88559227

پست الکترونیک: atfund@mellatib.ir