صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري آتیه ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

 

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(0.005) وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 1 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره­نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ دویست و پنجاه  میلیون ریال و حداکثر تا سیصد و پنجاه میلیون ریال است.

کارمزد ضامن  نقدشوندگی

سالانه یک در هزار(0.001) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

حق‌ الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و نود میلیون (190) میلیون ریال.

حق ­الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر

معادل یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي‌باشد.

حق پذیرش‌ و‌ عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه(50) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت.

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایه­ گذار دارای واحد سرمایه­ گذاری.

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار.

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

1-      کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه­­ گذاری از جدول هزینه­ های بند 10-4 امیدنامه که باید توسط سرمایه­ گذار پرداخت شود، حذف گردید.