صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می کند.همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:


ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق

1-1-

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-2-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق

1-3-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-4-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته­شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته ­شده در بورس

حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

2-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-3-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه­ بندي شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-4-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-6-

سرمایه­ گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی­ های صندوق

3

واحدهای سرمایه­ گذاری "صندوق های سرمایه­ گذاری"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.