صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ در خصوص تغییر کارمزد متولی، افزایش حق الزحمه حسابرس، تغییر نشانی تارنما، حذف بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۱۹-۰۲-۱۳۹۷ در خصوص اصلاح کارمزد مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶در خصوص کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تغییر مدیر ثبت صندوق مصوب مجمع ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ امکان سرمایه گذاری در "گواهی سپرده کالایی" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تغییر حسابرس و هزینه آن تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه و کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان کثیرالانتشار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ۵ میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ تغییرات در بند ۸-۷ امیدنامه -تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ تغییرات در بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه