صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ تغییر روزکاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تغییر مدیر ثبت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ تغییرات اساس نامه