صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر افزایش مدت فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مدت فعالیت صندوق از 2 سال به 5 سال افزایش یافت.
متن خبر
پیوست