صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتيه ملت مورخ 1393/05/14
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتيه ملت در روز سه‌شنبه مورخ 14/05/93، راس ساعت 16 در محل شركت تامين‌سرمايه بانك ملت و با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و در خصوص هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست