صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاري مجمع
منبع -
مقدمه به استحضار مي رساند مجمع صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت در تاريخ 93/07/09 در خصوص تغييرات اساسنامه برگزار مي گردد.
متن خبر
پیوست