صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1393/07/09
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ 1393/07/09 راس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و در خصوص اصلاح ماده یک اساسنامه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست