صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه ی مجمع
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند, مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت روز دوشنبه مورخ 94/4/29 در خصوص تغییرات امیدنامه برگزار می شود .
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند, مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت روز دوشنبه مورخ 94/4/29 در خصوص تغییرات امیدنامه برگزار می شود .

پیوست