صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی -
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای رامین ترابی ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای حسام سرفرازیان ناظر مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز،جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق, سرکار خانم اکرم حمیدیان دبیر مجمع

پیوست