صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تغییرات امیدنامه
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز چهارشنبه 12-07-1396 راس ساعت 14در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست