صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 29-08-1398
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح پیوست می باشد:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست