صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع جهت تعیین هزینه ارکان
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت جهت تعیین هزينه‌هاي ارکان صندوق در روز سه شنبه مورخ 1393/05/14 در محل صندوق برگزار می‌گردد.
متن خبر
پیوست