صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰ ۰.۱۴ (۱.۶۴) ۶۸.۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۱ ۰.۸۹ ۴۲.۶۸ ۲,۴۵۷.۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۱۸.۲۲ ۲۹۸.۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۶ (۱) ۲۴.۷۷ (۹۷.۴۶)
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ ۰.۱۷ ۷.۴۵ ۸۷.۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰.۰۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۶.۱۵ ۱۱۹.۴۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۵۴) (۱.۳۹) (۸۶.۲۷) (۹۹.۳۹)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱.۰۶ ۰.۰۷ ۴,۵۴۳.۷۲ ۳۱.۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۵.۳۴ (۶۶.۶۹)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۶ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۲۱ ۲۰.۵۴ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۸.۹۲ ۱,۹۴۶.۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۵ ۰