صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۱۶ ۱.۱۶ ۷۶.۴۷ ۶,۷۴۳.۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۶۸) ۱۴.۱۷ (۹۱.۶۵)
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۵۱ ۳۲.۴۲ ۲۳,۶۶۹.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۲ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۹ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۳ ۱.۰۸ ۱۲.۵۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۸ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۷۲ ۱۶.۸۲ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۴ ۱.۵۲ ۱۶.۰۶ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۱ ۱.۶۱ ۵۰.۰۵ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۰۷) ۰.۸۹ (۲۱.۹۳) ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۱) (۱.۰۷) (۳۱) (۹۸.۰۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۱۲ ۰.۷ ۵۲.۵۴ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۹۶ ۴۸.۹۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۴۶ ۰