صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۶۸) ۱۴.۱۷ (۹۱.۶۵)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۵۱ ۳۲.۴۲ ۲۳,۶۶۹.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۳ ۱.۰۸ ۱۲.۵۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۸ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۷۲ ۱۶.۸۲ ۱,۲۸۷.۰۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۴ ۱.۵۲ ۱۶.۰۶ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۱ ۱.۶۱ ۵۰.۰۵ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۰۷) ۰.۸۹ (۲۱.۹۳) ۲,۴۱۱.۴۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۱) (۱.۰۷) (۳۱) (۹۸.۰۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۱۲ ۰.۷ ۵۲.۵۴ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۹۶ ۴۸.۹۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۴۰.۴۶ ۳۰.۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۹۷ ۰