صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰.۰۸ (۲.۷۳) ۳۲.۳۸ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۹ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ (۲.۷۱) ۲۵.۱۹ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۵ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۳ ۱.۴۲
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۲۸ (۰.۴۹) ۱۸۰.۶ (۸۳.۵۷)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰.۰۵ (۲.۹۴) ۱۸.۶۶ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۵ (۳.۴۳) ۱۸.۲۹ (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۱ (۳.۰۲) ۴۴.۸۳ (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۰۲ (۰.۸۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ (۱.۱۵) ۷.۵۳ (۹۸.۵۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۰.۴۱ ۲.۹۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۱۸.۵۲ (۹۸.۲۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۳.۵۹ ۱۸.۴ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۲.۴۳ ۳۱.۰۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰