صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۳) ۰.۲۱ (۱۱.۴۹) ۱۱۶.۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۱۸) (۲.۷۸) (۴۸.۵۸) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۱) (۰.۱۱) (۲۹.۸۹) (۳۲.۶۳)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۹ ۳۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۳۹ (۹.۸) ۳۱۹.۷۴
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۵ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۶ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۳۶ ۴.۷۵ ۲۷۶.۹۲
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۲۲) ۷.۵۶ (۵۴.۴۴)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱ ۱.۱۴ ۴۲.۷۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۱.۷۳ ۳۴۲.۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ (۱.۴۱) ۱۳.۰۹ (۹۹.۴۳)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۲ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۶.۲۹ ۱۶۶.۶۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۲.۴ ۴۴۷.۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۲۲.۰۱ (۸۷.۴۸)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۲ (۰.۰۲) ۶.۰۳ (۶.۳۶)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰