صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۴ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۴۱ ۱۹.۲ ۱۶,۲۰۵.۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۹۸) ۳.۷۴ (۹۷.۲۹)
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۲۵ ۰.۸۶ ۱۴۶.۸۱ ۲,۱۷۲.۴۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۳۱ ۲.۳۳ ۲۱۲.۷۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۲۰۸.۹۸ ۹۰۲.۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۸ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۳ ۰.۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۲ ۲.۶۷ ۱۰۹.۹۹ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۲۱.۲۵ (۹۹.۷۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۵۹.۲۷ ۳۱۷.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۰۹ ۱.۵۶ ۳۹.۵۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۶ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۰۳) ۱.۲۹ (۹.۰۱) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰ ۰.۳ ۰.۲۵ ۱۹۸.۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۲۴ ۲.۴۹ ۱۴۰.۱۴ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸