صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰.۰۳ (۱.۲۲) ۱۲.۶۳ (۹۸.۸۵)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰.۲۳ (۳.۱۶) ۱۳۰.۳۲ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۰۸) (۰.۶۴) (۲۴.۳۶) (۹۰.۵۶)
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۱ ۲.۱۸ ۴۴.۴ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۹ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۶ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۱ ۱.۹۶ ۴۵.۹۳ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۳۶.۵۹ ۳۶.۷۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۱ (۰.۹) ۴۴.۸۲ (۹۶.۳۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ (۰.۲۳) ۲.۵۴ (۵۶.۸۱) ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۲ ۳.۰۱ ۱۰۵.۰۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۲) (۱.۹) (۶.۱۴) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۰۴) ۰.۳۸ (۱۳.۵۱) ۲۹۲.۴۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۸ (۰.۶۲) ۹۲.۳۸ (۸۹.۸۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۹ (۰.۳۵) ۳۷.۸۹ (۷۲.۱۳)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۳۴ ۲.۷۲ ۲۴۲.۲۴ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۴ ۰