صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۶۶ ۰.۴۳ ۱,۰۰۱.۲۴ ۳۸۲.۸۵
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۸۴ ۲.۲۶ ۲,۰۲۴.۱۷ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۲۲ ۴.۳۲ ۱۲۱.۴۳ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۲ ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۴ ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۱ (۰.۲۷) ۲.۵۵ (۶۲.۷۳)
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱.۱۷ ۰.۱۵ ۶,۹۶۲.۲۳ ۷۲.۶۴
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۲۳ ۲.۴ ۱۳۳.۴۵ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۷۶ ۴.۲۳ ۱,۵۰۱.۵ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۷۳ ۴.۴۸ ۱,۳۰۹.۳ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۶ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۶ ۰.۳۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۸۶ ۳.۸ ۲,۱۹۵.۳۱ ۸۱,۴۹۴,۸۱۰.۳۸
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۶۷ ۳.۱ ۱,۰۴۲.۶۷ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۷۱ ۲.۸۴ ۱,۲۴۰.۵ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱ ۳.۷ ۳,۶۷۵.۸۴ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۴۳ ۳.۷ ۳۷۸.۸۳ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۲ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۸ ۱.۵
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۳۳ ۲.۱۷ ۲۲۹.۴۴ ۲۵۳,۷۵۶.۹۴