صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۷ ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۰۳) (۰.۸۱) (۹.۷۵) (۹۴.۹۲)
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۳۶ ۲.۰۳ ۲۷۰.۹۸ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲۶ ۵۶.۹۸ ۱۵۷.۴۹
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۰۳) (۲.۶۶) (۱۰.۸۸) (۹۹.۹۹)
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۱ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۸ ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۳۴ ۱۱۸.۲۱
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۱ (۳.۴۱) ۳.۸۳ (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۱۲) (۱.۹۴) (۳۵.۸۳) (۹۹.۹۲)
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۲۸ ۲۷.۲۲ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۱۷ ۲.۸۸ ۸۸.۸۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۹ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۱ ۰
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۴۵) ۳۳.۴۶ (۸۰.۸۵)
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۰۴) (۲.۰۱) (۱۲.۸۴) (۹۹.۹۴)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۰.۴۵ ۱۲۲.۲۵
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) ۰ (۱۵.۱۲) ۰