صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۱.۷۱ (۶۴.۲۹)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۴۵ ۲۴.۹۲ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۱ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۲ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۳۵ ۱.۲۱ ۲۶۲.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۸ ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۱۸.۹۳ ۱,۴۱۱.۸۱
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۴ (۰.۱۶) ۱۶.۲۳ (۴۳.۹۲)
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۱۲.۶۱ ۲.۰۲
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۵ ۰
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۱۷ ۱.۶۷ ۸۴.۲۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۴۸ ۳۷.۲۱ ۴۶۸.۳۴
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۷ ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱۴ ۰.۲۲ ۶۸.۲۸ ۱۲۵.۶۴
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۲.۰۸) ۲۲.۷۱
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰