صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۱ ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۳ ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ (۰.۰۳) ۰.۳۷ (۹.۴۵) ۲۸۲.۳
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۱۲ ۲.۴۶ ۵۴.۳۴ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۱ ۲.۱۶ ۴۸.۷۵ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۳ ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۵ (۰.۰۲)
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۳۵ ۲.۴۸ ۲۵۲.۵۱ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۱۱) (۰.۸۳) (۳۴.۱۷) (۹۵.۱۵)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸۲ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۹ ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸۴ ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۲ ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۹ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۲۳ ۲.۰۸ ۱۲۹.۵۲ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۷۲) ۳۳.۰۵ (۹۲.۹)
۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۲۸ ۲.۳۶ ۱۷۹.۲۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۰۷ (۱.۶۶) ۲۹.۴ (۹۹.۷۸)