صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۲۳) (۳.۳۶) (۵۷.۰۷) (۱۰۰)
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۹ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۶ ۰.۰۴
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۱۹ ۰.۰۷ ۱۰۰.۹۳ ۲۹.۰۹
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۱۷) (۲.۷۲) (۴۶.۷۸) (۱۰۰)
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۲۱) (۲.۷) (۵۳.۳۲) (۱۰۰)
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱.۴۱ ۰ ۱۶,۶۲۳.۴۱ ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۰.۰۹ (۱.۰۸) ۳۹.۳ (۹۸.۰۸)
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۴ ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ (۰.۰۱)
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۲۶ ۲.۰۱ ۱۵۸.۷۱ ۱۴۱,۸۵۳.۶۷
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۱۵ ۲.۸۲ ۷۳.۴۲ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۱ ۲.۶۷ ۱۱۸.۰۵ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۱۱ ۱.۹۳ ۴۸.۸۸ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۰.۳۲) (۳.۴۵) (۶۸.۶۳) (۱۰۰)
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۹ ۱.۰۳ ۳۹.۳۱ ۴,۱۰۳.۵۳
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۱۲ ۲.۹۳ ۵,۶۹۴.۳۱ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۲ ۰.۹۷ ۱۰۸.۹۸ ۳,۲۷۰.۴۱