صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۳.۳۹ (۳۹.۲۶)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۰۲) (۰.۴۶) (۷.۵۳) (۸۱.۵۶)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۹ ۰.۴۶ ۳۷.۵۸ ۴۲۸.۲۸
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۵۸ ۳۶۶.۸۵
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۵ ۱.۱۸
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۸ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۱۱ ۰ ۴۷.۰۴ ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰.۶۱ (۲.۶۹) ۸۲۷
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۱۹.۶۴ ۸۰.۷۶
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۸.۴۵ ۲۶.۷
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۲.۰۱ ۷.۳۷
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۵.۸۸ (۵۷.۳۲)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۱ ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۶۶ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۸۹۴.۴
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰.۰۳ (۰.۷) ۱۳.۱۷ (۹۲.۳۸)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۲.۴۳ ۱.۳۶ ۶۴۷,۰۷۱.۱۹ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۱۱ ۰ ۴۸.۰۶ ۰