صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۳۴ ۳.۵۴ ۲۵۰.۷۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۵ ۰.۶۵ ۶۹.۹۳ ۹۶۵.۸۷
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۴ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۶ ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۴۱ ۱۹.۲ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۱ (۰.۹۸) ۳.۷۴ (۹۷.۲۹)
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۲۵ ۰.۸۶ ۱۴۶.۸۱ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۳۱ ۲.۳۳ ۲۱۲.۷۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۲۰۸.۹۸ ۹۰۲.۸
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۸ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۳ ۰.۰۱
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۲ ۲.۶۷ ۱۰۹.۹۹ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۲۱.۲۵ (۹۹.۷۶)
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۵۹.۲۷ ۳۱۷.۳۹
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۰۹ ۱.۵۶ ۳۹.۵۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۶ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۴ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۰۳) ۱.۲۹ (۹.۰۱) ۱۰,۸۰۵.۹۲