صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۲ (۰.۰۲) ۶.۰۳ (۶.۳۶)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۱۴ ۱.۴۲ ۶۴.۶۲ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۳۴ ۱.۰۴ ۲۵۰.۰۸ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰.۲۲ ۲.۱۵ ۱۲۵.۳۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰.۰۸ ۱.۵۳ ۳۲.۲۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰.۶۹ (۰.۴۲) ۱,۱۵۱.۹ (۷۸.۷۱)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۷ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۷ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰.۰۳ (۰.۹۶) ۱۲.۱۲ (۹۷.۰۱)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۴۳) (۵.۸۳) (۷۸.۸۸)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۳.۲۹ (۸.۷۲)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۱۹ ۱.۷۳ ۱۰۱.۰۶ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۶۹) ۰.۳۵ (۹۲.۰۶) ۲۵۶.۹۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۵ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۹۴ ۰