صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۱ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۱ ۰.۸۹ ۴.۰۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۹۹ ۳۲.۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۵۲ ۴.۳۶ ۵۶۹.۵۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۴ ۴.۴ ۱۵.۰۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (۰.۰۶) ۱.۷ (۲۰.۵۱) ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۵ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۷۹) (۱.۴) (۹۴.۴۶) (۹۹.۴۲)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۱۱ (۱.۹۱) ۴۸.۲۴ (۹۹.۹۱)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۹ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۲۳ (۰.۴۱) ۱۳۴.۸۴ (۷۷.۹۶)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۱۳) (۴.۳۶) (۳۸.۳۴) (۱۰۰)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۶ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۲ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۲۱ ۱.۸۸ ۱۱۴.۲۵ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱ ۰.۳۹ ۴۵.۷۸ ۳۱۴.۱۱
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۹۵ ۱.۵۷ ۳,۰۹۷.۳۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۱۱ ۰.۵۷ ۴۸.۱۲ ۶۹۷.۸۷
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۱ ۱.۸۱ ۴۳.۵۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴