صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۰۶) (۰.۳۲) (۱۸.۴۸) (۶۹.۳۳)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۸۱ ۶.۴۲ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۱ ۰.۷۴ ۴۳.۶۹ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۱۴ ۰.۷۷ ۶۴.۳۴ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (۰.۰۹) ۱.۰۵ (۲۸.۹۸) ۴,۴۰۶.۷۳
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۸ ۰
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۴ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۱ ۱ ۴۵.۰۳ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۲۹ ۰.۶۹ ۱۸۹.۴۴ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۸.۶۹ ۴۸.۴
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۲۴ ۴۷.۴۸ ۱۳۹.۷۳
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۰۴ ۱.۱۵ ۱۷.۵۳ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۷ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۱ ۰.۰۱
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۰۹) (۰.۰۱) (۲۷.۹۶) (۵.۰۱)
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۲.۳۳ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۹۷ ۲۲.۴۳ ۳,۲۸۵.۹۵