صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۰۲۳)% %۰.۱۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۰.۷۱۱ %۹.۳۲۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۱.۸۸۲ %۱۷.۲۳۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۶.۲۰۴ %۳۵.۹۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۱۰.۹۷۹ %۶۳.۴۴۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۲۰.۳۴۶ %۱۴۷.۲۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۱۵۲.۶۷۸ %۱۵۳۸.۸۹۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۰۶.۲۲ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%