صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود