صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 بانک ملت (سهامی عام) 5000
2 تامین سرمایه بانک ملت 4750
3 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) 250