دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر عدم تشکیل جلسه مجمع 08-10-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه احتراماً به اطلاع می رساند جلسه مجمع مورخ 08-10-95 صندوق آتیه ملت به دلیل عدم حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل نگردید.
متن خبر
پیوست