دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

سرکار خانم افسانه ابراهیمی­ قراجه ­قیه رئیس مجمع به نمایندگی از ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای مهدی نصراله ناظر مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز؛ سرکار خانم فاطمه گنجی­ مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای رسول رحیم­ نیا دبیر مجمع.

 

پیوست